Debat sobre un conte

Gravem a l’estudi un debat en grups parlant sobre un conte popular. Repassem la narrativa i els trets distintius del relat. Gràcies a la improvisació, els alumnes ens sorprenen amb reflexions i comentaris inesperats que funcionen com a reflex del seu món interior, les seves inquietuds i preocupacions.

Sopa de Carbassa