Hàbitats naturals

Cada alumne ens parla sobre un animal. D’aquesta manera, acabem tenint uns podcasts que conformen els diversos ecosistemes. A cada programa se’ns presenta tot un catàleg d’animals fruit de l’observació prèvia del seu comportament i les seves característiques físiques.

 

Bosc