Narrem un conte!

Partint d’un conte popular, els diferents grups de treball s’enfronten amb el repte de realitzar un guió radiofònic amb el qual faran la narració d’aquesta història introduint algun element innovador. La síntesi del conte i la lectura dramatitzada són els dos eixos d’aquest projecte.

Els buscapistes i la bruixa