Cap a la ciutat del futur: treballant els moviments de càmera

Un dels projectes que més engresca els alumnes de 4t de primària és la ideació i construcció d’una maqueta de la seva ciutat del futur ideal. Es tracta d’un projecte transversal que permet els alumnes de Cicle Mitjà observar el seu entorn, identificar les mancances i virtuts del municipi en el qual viuen i proposar millores notables en matèries com medi ambient, sostenibilitat, urbanisme, educació, integració social, etc.

Així doncs, els alumnes són els encarregats de llistar tots aquells serveis i infraestructures amb els quals creuen que ha de comptar la ciutat del futur, per tal de després dibuixar-los sobre el paper i, finalment, plasmar-los en una maqueta a escala. Entre les propostes dels infants a les ciutats del futur, destaquen la incorporació d’horts i granges comunitàries, la instal·lació de plaques solars i molins de vent per a l’obtenció d’energies renovables, molts espais verds o cases per a l’acollida de refugiats i persones nouvingudes.

Aquest any, a més, els alumnes han anat més enllà i, per tal de donar a conèixer les seves propostes i crear un producte perdurable, han elaborat uns vídeos explicatius en els quals, no només donen a conèixer totes les millores que incorporen les seves ciutats, també han incorporat alguns dels conceptes treballats des de l’àrea d’audiovisuals: els moviments de càmera. Cada fragment de vídeo incorpora zooms, panoràmiques o tràvelings en funció de quina és la finalitat d’allò que s’està explicant i quin objectiu es vol aconseguir. El resultat són vídeos molt dinàmics i totalment autoexplicatius que els alumnes s’han encarregat de gravar, locutar i editar.

A continuació, us deixem amb els vídeos d’algunes de les ciutats del futur ideades pels alumnes:

Share