Publicades per

Bea Amado

L’educació infantil és el primer tram educatiu d’un recorregut molt important i s’ha de treballar per aconseguir unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats. Treballem el joc dins del procés d’aprenentatge, els hàbits i les emocions. Posem en marxa projectes de descobertes per treballar l’observació i la manipulació i ambients…

Continue Reading