DIA A DIA D’UN GRUP DE P3. L’INICI D’UN LLARG VITGE

L’educació infantil és el primer tram educatiu d’un recorregut molt important i s’ha de treballar per aconseguir unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats. Treballem el joc dins del procés d’aprenentatge, els hàbits i les emocions. Posem en marxa projectes de descobertes per treballar l’observació i la manipulació i ambients d’aprenentatge per desenvolupar el treball cooperatiu.

Voleu descobrir com és el dia a dia d’un grup de P3 a l’Escola? En teniu l’oportunitat en aquests set minuts de vídeo

Share