Publicades per

sgtv

El nostre projecte lingüístic és transversal i evoluciona amb els alumnes. Potenciem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials a casa nostra: el català i el castellà. Reconeixem l’anglès, el francés i l’alemany com a llengües d’ús internacional vàlides per a l’entorn en què es troben i es trobaran els nostres…

Continue Reading

Tecnologia per a tots

Des de fa anys, l’Escola ha fet una gran aposta per introduir les TIC en el dia a dia de la vida escolar, amb l’objectiu de proporcionar als alumnes metodologies de treball que estimulin l’aprenentatge i la creativitat; afavorir una actitud de respecte i adaptació davant els canvis tecnològics i socials, crear alumnes competents i…

Continue Reading