Tecnologia per a tots

Des de fa anys, l’Escola ha fet una gran aposta per introduir les TIC en el dia a dia de la vida escolar, amb l’objectiu de proporcionar als alumnes metodologies de treball que estimulin l’aprenentatge i la creativitat; afavorir una actitud de respecte i adaptació davant els canvis tecnològics i socials, crear alumnes competents i integrar els dispositius tecnològics com a eina habitual. L’ús de les noves tecnologies en totes les etapes educatives, d’Educació Infantil a Batxillerat, i en destaca també el fet que aquest sigui un dels pilars fonamentals del projecte educatiu del centre.

 

 

Share